Comments

Krysztopa: Kiedy się buczy na Baumana to jest faszyzm, a kiedy na Glińskiego to pełna kultura