Comments

21 stycznia 1940 r. – Powstanie Czortkowskie. Pierwszy polski zryw niepodległościowy w czasie II Wojny Światowej