Comments

Jeśli nowa komisja przekonująco udowodni, że katastrofa smoleńska to nieszczęśliwy wypadek, przyjmę to do wiadomości