Comments

Styczeń – kwiecień 1945 r. Zatopienie statków „Wilhelm Gustloff”, „Steuben” i „Goya”