Comments

1 lutego 1945 r. – Armia Czerwona zajmuje Toruń