Comments

17 lutego 1994 r. – otwarcie Planetarium im. Władysława Dziewulskiego w Toruniu