Comments

Krysztopa: Deklaracje Wałęsy byłyby groźne gdyby nie były smieszne