Comments

Bandycki wyczyn jeziorańskiego policjanta czyli komu służą lokalni „stróże prawa”