Comments

Krysztopa: Opowieści Podlaskie – Wieczorami przesiadywaliśmy na ławkach i opowiadałem o gwiazdach