Comments

Agnieszka Romaszewska: Gliński siedział ze Stasińskim w jednej celi a dzisiaj GW go zaszczuwa