Comments

Byli rozbiorcy Polski zacieśniają współpracę. Powstaje energetyczny sojusz Rosji, Niemiec i Austrii!