Comments

„Nie taki diabeł straszny, jak go malują”. Przyczyny czarnego PR Jarosława Kaczyńskiego w ocenie Krzysztofa Wyszkowskiego