Comments

17 marca 1809 r. – zniszczenie polskich insygniów koronnych