Comments

W odpowiedzi Janinie Ochojskiej. Mapka skali przemocy wobec kobiet w Europie