Comments

Podobna do warszawskiej miała miejsce ustawka w kościele Mariackim w Gdańsku