Comments

Breaking. Szok. Obywatele opuszczają siedzibę agory i Gazety Wyborczej! [video]