Comments

Defilada na placu Piłsudskiego w Warszawie (maj 1935r.) [video]