Comments

Krysztopa: Opowieści Podlaskie – Zabić komara. Ze szczególnym okrucieństwem