Comments

Trybunał Konstytucyjny z 2012 roku: Prezydent MOŻE ODMÓWIĆ uwzględnienia wniosku KRS