Comments

Krysztopa: Opowieści Podlaskie – Na początku nie byłem w stanie przebiec nawet stu metrów