Comments

Białoruska lauretka literackiej Nagrody Nobla – „Polacy najgorzej ze wszystkich traktowali Żydów.”