Comments

„List Polaka do Niemców”. Jakim prawem mieszacie się do naszych spraw?