Comments

W Monachium terror a ZDF zajmuje się… stanem demokracji w Polsce