Comments

Wyzwaniem dla Polski nie jest islamski radykalizm we Francji, Belgii czy Niemczech. Wyzwaniem dla Polski są deklaracje Donalda Trumpa