Comments

Nasi zachodni sąsiedzi nawet w czasie Światowych Dni Młodzieży grają kartą LGBT…