Comments

Agnieszka Romaszewska: „Szlachetni dialogiści” wyhodowali na Ukrainie indywidua szczerze i do głębi nieznoszące Polski