Comments

Annasz, Kajfasz i Piłat naszych czasów czyli „Towarzyszu Michnik, odpieprzcie się od księdza Jacka Międlara”