Comments

Niewygodne.info: Polska produkuje 56 razy więcej ustaw i rozporządzeń niż Szwecja