Comments

Polska wykazuje się solidarnością wobec Włoch bez niemieckich pouczeń