Comments

Prof. Chodakiewocz: dla islamistów świat ponownie przeżywa okres ignorancji