Comments

Jeżeli KOD International to nie w Białymstoku tylko „in BialySTOCK”. I niech ktoś powie, że ci ludzie nie mają kompleksów:)))