Comments

Ostrzał Westerplatte z pancernika Schleswig-Holstein – 1 września 1939 [video]