Comments

Artykuł o imigrantach z Czeczeni na granicy Polski z Białorusią,a na zdjęciu dzieci w pontonie na morzu