Comments

Prof. Chodakiewicz: Kalifatyści to wyrafinowany przeciwnik, którego nie można lekceważyć