Comments

Mówi podpułkownik Gundiajew. Tajemnica spowiedzi.