Comments

Znaczny wzrost przestępczości w Hamburgu. Azylanci.