Comments

Prof. Chodakiewicz: W 2030 r. fala uchodźców z Niemiec, Francji i innych krajów pójdzie na wschód