Comments

12 października 1920 r. – utworzenie Litwy Środkowej