Comments

Wikipedia usuwa informację o tym jak Francuzi uczyli się od Polaków jedzenia widelcem? Nieładnie