Comments

15 października – obwieszczenie o grożącej karze śmierci za jakąkolwiek pomoc Żydom.