Comments

Krotka Lanca: Co dała światu Francja? Na przykład kolaborujący z III Rzeszą rząd Vichy