Comments

Prof. Wacław Berczyński: dwa nadpalone ciała były w strefie, w której nie było pożaru