Comments

Oświadczenie @antyleft_’a: „Groźby pod moim adresem” + odpowiedzi na groźby