Comments

Krysztopa: Opowieści Podlaskie: Komin kotłowni służył do wspinania i kotłowania