Comments

prof. Marek Chodakiewicz: Kalifatyści mają nadzieję obudzić indyjskich muzułmanów