Comments

Krysztopa: Opowieści Podlaskie – Szkoda, że Dziadek nie nauczył mnie robić kosą