Comments

Czy ten funkcjonariusz jest jeszcze na służbie?