Comments

Ruska budka? – cena 124 414,20 zł. (wymuszenie rozbójnicze stołecznego Ratusza)