Comments

Młodzież do Scheuring-Wielgus: „Proszę mi nie mówić na -ty-” [video]