Comments

Rada Ministrów wprowadza specjalny mundur dla kombatanta – symbol niezłomnej postawy i zasług w walce o niepodległość Polski